fbpx

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemone „Ekologinis ūkininkavimas“ (Priemonė).

Pagal Priemonę remiamos šios veiklos:

 • „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;
 • „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Paramos gali kreiptis tęstinius įsipareigojimus įgyvendinantys ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine gamyba susijusią veiklą. Pareiškėjas laikomas įgyvendinančiu Priemonę nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Lauko plotas, už kurį gali būti mokamos išmokos pagal Priemonės veiklas, turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha. Bendras sertifikuotas pagal ekologinės gamybos reikalavimus tinkamas paramai naudmenų plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.

Įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 2 metai. Pateikusieji paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus, juos tęsia nedidindami deklaruoto ploto daugiau kaip 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha.

Pareiškėjai, 2021 m. prisiėmę įsipareigojimus pagal Priemonės veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, gali nutraukti ekologinio ūkininkavimo praktiką arba vykdyti tęstinę veiklą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ arba ekologinę sistemą „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“.

Jei pareiškėjai prisiėmė įsipareigojimus po 2022 m. birželio 6 d. pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, jie privalės tęsti ekologinio ūkininkavimo veiklą pagal Strateginio plano kaimo plėtros intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ arba ekologinę sistemą „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“.

Pareiškėjai visą įsipareigojimų laikotarpį kasmet turi deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius:

 • javus, javus pašarams, javus sėklai, javų mišinius (klasifikatoriaus I ir II grupės), jei deklaruojamas mišinys sėklai (kodas BMI ar AKM), mišinyje turi būti vikių arba žirnių;
 • daugiametes žoles, daugiametes žoles sėklai, daugiamečių žolių įsėlį (klasifikatoriaus III grupė, klasifikatoriaus IV grupės kodas GPŽ, klasifikatoriaus VI grupės kodai: GPŽ, DGP, DGA, DGI, AGP, ŽMI, DKP, EKP);
 • daržoves, mišrias daržoves, išskyrus bulvines saulėgrąžas ir krapus (klasifikatoriaus I grupė, išskyrus kodus TOP, KRA), uogynus, mišrius uogynus, išskyrus mėlynes (klasifikatoriaus V grupė, išskyrus kodą MĖU), sodus, mišrius sodus, išskyrus šermukšnius, riešutmedžius (klasifikatoriaus V grupė, išskyrus kodus ŠRM, RŠT), vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus (klasifikatoriaus I grupė).

Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams – 232 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį – 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams – 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už  1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį – 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.

Tais atvejais, kai pareiškėjas pagal Priemonę prašo paramos daugiau nei už 200 ha, plotas iki 200 ha, laikantis paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes, yra remiamas 100 proc., o plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes, yra remiamas 70 proc.

Šaltinis: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Įrašai, kurie jums, taip pat, gali patikti